Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Kuruluşumuz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onayları verilmiş, bakım
ihtiyacı olan engelli bireylerin, bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için;
personelimiz ve engellilerimiz ile bir aile ortamı içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tüm yasal mevzuat
şartlarına bağlı kalarak bedensel engelli bakım hizmetlerini, insani değerleri en önde tutarak gerçekleştiren
sosyal bir kuruluştur.

Vizyonumuz

Sürekli iyileştirme kapsamında öncelikle bölgesel alanda tercih edilen bir bakım merkezi olabilmek için;
gerekli yatırım ve planlamaları yapan, engellileri topluma kazandırmak için yaptığı faaliyetlerle diğer bakım
merkezlerine örnek olan, en yeni teknolojileri kullanarak altyapısını modernize eden, marka değerini sürekli
koruyan, son gelişmeleri takip eden bir kuruluş olmak.

Kalite Politikamız

♦ ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİKEN; TÜM ÇALILŞANLARININ KATILIMI İLE;

♦ ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI, ÇALIŞANLARIMIZ VE İLGİLİ TARAFLARIN HAKLARINI VE MAHREMİYETİNİ KORUYARAK MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK,

♦ EN YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK MODERN ALT YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK,

♦ BİRİMLERİMİZ İÇİN KALİTE AMAÇLARINI BELİRLEMEK VE PERİYODİK OLARAK AMAÇLARIMIZI DEĞERLENDİRMEK VE GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA TEDBİRLER ALMAK,

♦ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ YÜRÜLÜKTEKİ ‘’ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’’ , KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULANABİLİR TÜM YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK,

♦ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK KALİTE POLİTİKAMIZDIR.